Brand- og evakueringsøvelser

Beredskabsuddannelser

Beskrivelse af kursus

Til dagligt er det de færreste, der tænker over, hvordan vi skal håndtere en brand på arbejdspladsen. Hvis bygningen skal evakueres, hvordan kommer man så bedst muligt i mål med dette? Er personalet bekendt med flugtvejene? Holder brand- og evakueringsinstruksen? Hvis vi ønsker svar på de her spørgsmål, er vi nødsaget til at teste virksomheden under en øvelse.

Brand og evakueringsøvelsen er en øvelse, hvor virksomheden bliver testet i forbindelse med en brand og evakuering. Selve øvelsesscenariet aftales på forhånd mellem lederen/kontaktpersonen og øvelseslederen. Øvelsens formål er at give et øjebliksbillede af virksomhedens beredskabsniveau. Det vil derudfra være muligt at aftale en fremtidig plan for, hvordan I, som virksomhed, kan blive endnu bedre. Ved afvikling af en fuldskala øvelse er der mulighed for udlægning af teaterrøg for at opnå et mere realistisk øvelsesscenarie.

Øvelsen vil have mulighed for udmunding i en afsluttende rapport.

Hvis ikke det er muligt at afvikle en øvelse på arbejdspladsen, er det også muligt, at bestille øvelsen som audit. Her vil øvelseslederen i stedet komme ud på adressen og høre medarbejderne i brand- og evakueringsinstruksen mundtligt.

Det er en anbefaling, at en brand- og evakueringsøvelse bestilles sammen med et beredskabsoplæg, så medarbejderne først bliver klædt på teoretisk til at håndtere en brand, og derefter bliver testet og øvet i det. På den måde kan medarbejderne få øvet under trygge forhold og i vante rammer.

Praktisk information

Øvelsesleder: Ved booking af en brand- og evakueringsøvelse sender vi minimum én professionel brandmand/rådgiver, som har stor erfaring med at hjælpe virksomheder, der ønsker at hæve deres samlede beredskabsniveau.

I kurset gennemgår vi bl.a.:

Pris: Startende ved 4.995 kr. ex. moms. Kontakt os for uforpligtende tilbud.

Varighed: 3 timer