Bredt udvalg af kurser

Vi tilbyder kurser, der dækker ethvert behov.

Kursusoversigt

Her kan du få et overblik over alle de kurser, vi tilbyder.

Alle førstehjælpskurser er bevisgivende efter Dansk Førstehjælpsråd retningslinjer, og er derfor anerkendt i hele Danmark.

Du kan vælge det kursus, der passer bedst til dig og din arbejdsplads. Er du i tvivl, så er du velkommen til at kontakte os direkte, eller sende en besked med dine spørgsmål.

Basis

Vores mest udbudte førstehjælpskurser. De omhandler håndtering af bevidstløse personer, småskader, hjerte/lunge redning og brug af hjertestarter.

Se kursusudvalg

Funktions

Udvidet førstehjælpskurser, som gør dig i stand til at håndtere en bredere vifte af scenarier. Anbefalet hvis man varetager en funktion med ansvar for andre.

Se kursusudvalg

Beredskab

Her får du kurser og foredrag i førstehjælp, elementær brandbekæmpelse og brand- og evakueringsøvelser, så du og dine kollegaer altid er forberedte.

Se kursusudvalg

Tilvalg

Tilvalg kan tilkøbes som supplement til vores uddannelser. Opdelt i forskellige temaer, og du kan frit vælge, hvilke der passer bedst til dit behov.

Se tilvalgsmuligheder

Basisuddannelser

Førstehjælp ved hjertestop
voksne

Basisuddannelse
DKK 4.895 ekskl. moms
 • Målrettet alle der ønsker et basisniveau i førstehjælp
 • Hjerte-lunge-redning til voksne
 • Brug af hjertestarter
 • Symptomer på blodprop i hjernen
 • Symptomer på blodprop i hjertet
Populær

Basal førstehjælp til børn

Basisuddannelse
DKK 4.895 ekskl. moms
 • Målrettet alle der ønsker et basisniveau i førstehjælp til børn
 • Hjerte-lunge-redning
 • Brug af hjertestarter
 • Behandling af fremmedlegemer i luftvejene hos børn
 • Almen forebyggelse og førstehjælp til børn

Førstehjælp til babyer

Basisuddannelse
DKK 350 pr. person
 • Målrettet til mødregrupper, nybagte forældre og vuggestuepersonale m.m.
 • Hjerte-lunge-redning til børn u. 24 mdr.
 • Behandling af fremmedlegemer i luftvejene
 • Akut opstået sygdomstilfælde hos spædbørn
 • Hvornår ringer vi 1-1-2, 1813 eller vagtlæge

Førstehjælp ved hjertestop
Opdateringskursus

Basisuddannelse
DKK 3.795 ekskl. moms
 • Målrettet alle der ønsker at opdatere deres basisuddannelse
 • Krav: Basisuddannelsesbevis ikke ældre end 24 mdr.
 • Delvist indhold fra basis kursus "Førstehjælp ved hjertestop til voksne"
 • Vi opdaterer dig på den nyeste viden
Skræddersyet kursus til jeres behov


Er du i tvivl om, hvad der passer dig bedst? Så kan vi altid hjælpe dig med at sammensætte det helt perfekte kursus. Kontakt os for råd og vejledning, så du kan få det kursus, som passer bedst til dig.

Hvis der ønskes dybdegående fysiologiske og anatomiske forklaringer, kan vi sikre, at kurset afholdes af en dygtig Ambulanceredder. Ligeledes sørger vi for, at de brandtekniske kurser afholdes af en professionel brandmand.

Eksempel:

En travl virksomhed ønsker kendskab til hjerte-lunge-redning (HLR), dybdegående kendskab til medicinforgiftninger og en kort orientering af de brandtekniske installationer i deres bygning samt deres egne slukningsmidler.

Resultatet bliver følgende:

“Førstehjælp til hjertestop inc. AED” (4 timer) og et skræddersyet tilvalgsmodul der indeholder medicinforgiftninger og gennemgang af brandmateriel.

Afhængigt af det ønskede niveau vil kurset blive 5,5 time langt.

Funktionsuddannelser

Medborgerførstehjælp

Funktionsuddannelse
DKK 7.395 ekskl. moms
 • Målrettet alle der ønsker et udvidet førstehjælpskursus
 • Indhold fra basis kursus "Førstehjælp ved hjertestop til voksne"
 • Udvidet kendskab til sygdomslære
 • Førstehjælp ved større skader/ulykker
 • Realistisk scenarietræning

Førstehjælp med ansvar
for børn

Funktionsuddannelse
DKK 7.395 ekskl. moms
 • Målrettet alle der ønsker et udvidet førstehjælpskursus til børn
 • Indhold fra basis kursus "Basal førstehjælp"
 • Udvidet lære i sygdomme og medicinske forgiftninger
 • Kemiske påvirkninger og forbrændinger
 • Øget fokus på forebyggelse

Færdselsrelateret førstehjælp

Funktionsuddannelse
DKK 9.495 ekskl. moms
 • Målrettet alle der erhverver kørekort
 • Indhold fra basis kursus "Førstehjælp ved hjertestop til voksne"
 • Førstehjælp til skader i trafikken
 • Sikkerhed i trafikken
 • Kompetencegivende førstehjælpsbevis til kørekortserhvervelse

Førstehjælp med særligt
ansvar

Funktionsuddannelse
DKK 13.295 ekskl. moms
 • Målrettet alt personale med øget ansvar på arbejdspladsen
 • Bredeste førstehjælpspakke udbudt af DFR
 • Indhold fra basis kursus "Førstehjælp ved hjertestop til voksne"
 • Dybdegående anatomi, fysiologi og sygdomslære
 • Førstehjælp til blødninger, skader, temperaturpåvirkninger m.m.
Premium

Beredskabsuddannelser

Kombi-kurset: Førstehjælp ved hjertestop og Elementær brand

Beredskabsuddannelse
DKK 10.995 ekskl. moms
 • Målrettet alle der ønsker undervisning i brand og førstehjælp
 • Indhold fra valgfrit førstehjælpskursus
 • Praktiske øvelser med førstehjælp
 • Brandteori og gennemgang af brandtekniske installationer
 • Praktiske øvelse med brandslukning

Beredskabsoplæg

Beredskabsuddannelse
DKK 4.650 ekskl. moms
 • Målrettet alle der ønsker foredrag i brand og beredskab
 • Fokus på virksomhedens egen beredskabsplan
 • Brobygningen mellem arbejdsplads og redningstjenester
 • Gennemgang af brandtekniske installationer i bygningen
 • Inddragelse af arbejdspladsens egen brand- og evakueringsinstruks

Brand- og evakueringsøvelser

Beredskabsuddannelse
DKK 4.995 ekskl. moms
 • Kompetent afvikling af brand- og evakueringsøvelse
 • Afvikling i form af varslet, delvist varslet, ikke-varslet eller audit
 • Mulighed for udlægning af teaterrøg for realistisk øvelsesscenarie
 • Efterfølgende samtale med evaluering af øvelse
 • Mulighed for udmunding i rapport

Tilvalgsmoduler

Tilvalgsmoduler sættes i forbindelse med et af de ovenstående kurser. Dette kan gøres, hvis der vælges et kursus, hvor et vigtigt emne ikke indgår, men stadig ønskes. 

Ønskes der er speciel kombination af emner anbefaler vi et skræddersyet førstehjælpskursus.

Blødninger

Dette tilvalgsmodul gør kursisten i stand til at håndtere blødninger.

Varighed: 1,5 time
Pris: 1.500 kr. ex moms

Skader på bevægeapparatet

Dette tilvalgsmodul gør kursisten i stand til at håndtere skader i forbindelse med åbne og lukkede brud, ledskader og forstuvninger, samt hovedtraumer.

Varighed: 1,5 time
Pris: 1.500 kr. ex moms

Småskader

Dette tilvalgsmodul gør kursisten i stand til at håndtere småskader, herunder hugormebid, tandskader, fremmedlegemer i øre eller næse, næseblod mm.

Varighed: 1,5 time
Pris: 1.500 kr. ex moms

Kemiske påvirkninger

Dette tilvalgsmodul gør kursisten i stand til at håndtere ætsninger og forbrændinger.

Varighed: 0,5 time
Pris: 500 kr. ex moms

Sygdomme

Dette tilvalgsmodul gør kursisten i stand til at håndtere akut opståede sygdomstilfælde, hvor tilstanden kan være kritisk eller livstruende.

Varighed: 1,5 time
Pris: 1.500 kr. ex moms

Temperaturpåvirkning

Bliv i stand til at håndtere varmepåvirkning eller kuldepåvirkning på en person uanset om påvirkningen er lokal eller på hele kroppen.

Varighed: 1 time
Pris: 1.000 kr. ex moms

book en samarit


Mangler du en samarit til dit selskab, fest, stævne eller lignende? Hos os er det muligt at booke autoriserede ambulancereddere til dit arrangement.
Vores vigtigste mission er at sørge for dine gæsters sikkerhed gennem hele arrangementet.

Vores samarit ordning indeholder bl.a.:

- Består af autoriserede ambulancereddere
- Adgang til hurtig, effektiv og professionel behandling på stedet
- Mulighed for rundering af område
- Dækker hele Danmark og ved de rette betingelser, også udlandet
- Uforpligtende tilbud